De jaarvergadering is vastgesteld op woensdag 9 december 2015.
Plaats van handeling is Rasa Senang.
Aanvang: 20 uur.
De agenda zal separaat aangeboden worden.

Henk Butink – voorzitter